Національна академія прокуратури України

Про видання

Науково-теоретичний та науково-практичний журнал "Вісник Національної академії прокуратури України" засновано 18 листопада 2005 року.

Засновник: Національна академія прокуратури України.

Мета заснування: досягнення якісно нового рівня задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях у галузі права.

Завдання науково-теоретичного та науково-практичного журналу "Вісник Національної академії прокуратури України": висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень вчених, наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, представників органів влади, працівників прокуратури України й інших відомств, а також молодих науковців.

"Вісник Національної академії прокуратури України" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі юридичних наук відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2014 року № 793.

"Вісник Національної академії прокуратури України" зареєстровано в мiжнароднiй базi даних перiодичних видань: ISSN 2311-6676.

"Вісник Національної академії прокуратури України" включено до наукометричної бази Index Copernicus (Варшава, Республіка Польща) (ICV 2016 = 28.5).

Видається 4 рази на рік.